De warmtepomp als verwarming

Een warmtepomp is een systeem dat een woning voorziet van verwarming en warm water, net als een cv of zonneboiler. Sommige warmtepompen kunnen daarnaast ook koelen. Warmtepompsystemen zijn duurzaam: het rendement voor verwarming is 140 tot 200 procent. De bron van warmte is bovendien onbeperkt en kosteloos beschikbaar: grond- en oppervlaktewater, buitenlucht en ventilatielucht. Hieronder ziet u ons assortiment warmtepompen:

----------------------------------------------------------------------------

Carrier Lucht - Water Warmtepomp

De Lucht-Water warmtepomp gebruikt voornamelijk buitenlucht voor het verwarmen van uw woning. Deze bron van duurzame energie verlaagt het totale energieverbruik en beperkt de uitstoot van CO2. 

Het principe van een warmtepomp is heel eenvoudig. De zon verwarmt de buitenlucht die door de buitenunit (condensingunit) wordt opgenomen en omgezet in verwarmingscapaciteit.  Vervolgens wordt de warmte via de koudemiddelleidingen naar de binnenunit (hydromodule) getransporteerd. De hydromodule heeft een platen-warmtewisselaar die de warmte van het koudemiddelencircuit naar het watercircuit overbrengt. Uiteindelijk zorgt het watercircuit er voor dat het tapwater, radiatoren, ventilatorconvectoren of vloerverwarming worden verwarmd. In de zomer wordt het proces omgekeerd om de temperatuur in het watercircuit te verlagen. Het watercircuit wordt geregeld door een speciaal bedieningspaneel.

Klik hier voor een folder over de Carrier Lucht - Water Warmtepomp

----------------------------------------------------------------------------

Alpha Innotec Water - Water Warmtepomp

De warmtepomp van Alpha Innotec gebruikt grondwater als warmtebron. Grondwater heeft het hele jaar door een constante temperatuur, die met ongeveer 10 graden relatief hoog is. Dat heeft een hoog rendement als resultaaat. Voor het nuttig gebruik van grondwater moeten onttrekkings- en injectiebronnen worden geboord. Alvorens te kiezen voor het gebruik van grondwater als warmtebron, dient te worden gecontroleerd of er op een geschikte diepte voldoende water van toereikende kwaliteit aanwezig is. De analyse van het water en de bronboring, dienen te worden uitgevoerd door een erkend bronboorbedrijf.

Klik hier voor de folders:
- Alpha Innotec Water - Water Warmtepompen 1
- Alpha Innotec Water - Water Warmtepompen 2
- Alpha Innotec Water - Water Warmtepompen 3

----------------------------------------------------------------------------

Atag Water - Water Warmtepomp

De Water-Water warmtepomp maakt gebruik van aarde als energiebron. De aardkost wordt door de zon en magma op een constante temperatuur van circa 10 graden gehouden. Deze gratis energiebron kan uitstekend worden benut voor verwarming en koeling. Ook deze bron van duurzame energie verlaagt het totale energieverbruik en beperkt de uitstoot van CO2.

Deze warmtepomp haalt warmte uit de bodem (d.m.v. een bodem-warmtewisselaar) en zet deze met een compressor (vergelijkbaar met een koelkastcompressor) om in bruikbare warmte. Deze warmte kan in het verwarmingssysteem op verschillende manieren worden benut. Bij voorkeur door aansluiting op vloer- en wandverwarming. Daarnaast is er een boiler die speciaal voor de warmtepomp is ontwikkeld. De geïntegreerde koelwisselaar kan voor koelvermogen zorgen en daarmee voor een aangenaam binnenklimaat zorgen tijdens hoge buitentemperaturen.

Klik hier voor een folder over de Atag Water - Water Warmtepomp 

----------------------------------------------------------------------------
Wilt u nog meer weten over dit product, laat dan hieronder uw gegevens achter.

  • Niet alle velden zijn correct ingevuld.

 

 

 

 

 

 

 

 

Hydromodule klein
Condensingunit klein

 

 

 

 

Water Water warmtepomp 

 

 

 

 

Atag energion (1)